Nowości w serwisie | Społeczność Chrześcijan - Part 80

Historyczne realia działalności proroków w epokach: neoasyryjskiej, neobabilońskiej i perskiej – Krzysztof Gołębiowski

Informacje ogólne na temat profetyzmu izraelskiego. Zjawisko profetyzmu jest czymś niezwykłym, nie mającym ścisłego odpowiednika w kulturach ościennych. Pewne podobieństwo, choć tylko powierzchowne, można dostrzec u kananejskich i fenickich proroków Baala. Dotyczy to wszakże pierwotnego ruchu prorockiego, obserwowanego w Izraelu … Continued

Definicja miłości

Na pytanie, czym jest miłość, padają różne, subiektywne odpowiedzi. Wielu twierdzi, że nie da się jej zdefiniować, ponieważ jest ona uczuciem. A przecież uczuć się nie definiuje! Lecz jeśli nie umiesz zdefiniować miłości, to skąd wiesz, że kochasz? Jeśli nie … Continued

Chrystologia i cierpienie w 1 Liście Piotra – Krzysztof Gołębiowski

Chrystologia i cierpienie zajmują sporo miejsca w 1 Liście Piotra. Nie jest to może zasadniczy cel dla którego Piotr napisał tę księgę, ale stanowi istotne jego uzupełnienie, czy raczej wsparcie zasadniczej argumentacji. Aby dokładniej uchwycić tok myśli Piotra w powyższych … Continued