Jom Kippur – Dzień Pojednania

[audioplayer file=”http://tomusiol.fl.netia.pl/kg/2012-09-23_jom_kippur_dzien_pojednania_krzysztof_golebiowski.mp3″] Księga Kapłańska 16:1 Następnie powiedział Jahwe do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona, którzy pomarli, kiedy zbliżyli się do Jahwe. 16:2 Jahwe powiedział do Mojżesza: “Powiedz Aaronowi, swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do Miejsca Najświętszego … Continued

Historyczne realia działalności proroków w epokach: neoasyryjskiej, neobabilońskiej i perskiej – Krzysztof Gołębiowski

Informacje ogólne na temat profetyzmu izraelskiego. Zjawisko profetyzmu jest czymś niezwykłym, nie mającym ścisłego odpowiednika w kulturach ościennych. Pewne podobieństwo, choć tylko powierzchowne, można dostrzec u kananejskich i fenickich proroków Baala. Dotyczy to wszakże pierwotnego ruchu prorockiego, obserwowanego w Izraelu … Continued