Bunyan Modlitwa_1
Modlitwa – John Bunyan
Bunyan był człowiekiem modlitwy, a to właśnie poprzez osobisty kontakt z Bogiem człowiek obdarzany jest duchową mocą, a jego służba staje się duchowo skuteczna. Książka „Modlitwa” stanowi sekret kuchni duchowej mocy autora. Niezrównane alegorie Johna Bunyana i ich ponadczasowość wciąż wywołują pytania chrześcijan oraz badaczy historii tej niezwykłej osoby. Co niezwykłego było w tym człowieku, że w tak prosty i ponadczasowy sposób potrafił przekazać prawdy ewangelii w swoich dziełach? Jego „Dzieje Ludzkiej Duszy” i „Wędrówka Pielgrzyma” nic nie straciły na wartości i wciąż z potężną mocą przemawiają do serc i umysłów wierzących. Spis treści Od wydawcy Wstęp historyczny Nota biograficzna Część pierwsza: MODLITWA W DUCHU I Czym jest prawdziwa modlitwa? II Co to znaczy modlić się duchem? III Co to znaczy modlić się duchem i rozumem? IV Odpowiedzi na pytania i wątpliwości V Użycie i zastosowanie VI Zakończenie Część druga: TRON ŁASKI I Bóg ma więcej niż jeden tron II Pobożni ludzie potrafią odróżnić jeden tron od innego 1. Istnieje tron łask
 • Znaczenie pojęcia „łaska”
 • Co można wywnioskować z określenia „tron łaski”?
 • Czym jest tron łaski?
 • Gdzie znajduje się tron łaski?
 • Dlaczego prawo i tron miłosierdzia są tak blisko siebie?
2. W jaki sposób pobożni ludzie odróżniają tron łaski od innych tronów? III Adresaci stwierdzenia „przystąpmy”
 • Prawidłowe przystępowanie do tronu łaski
IV Jak przystępować do tronu łaski?
 • Co to znaczy przystępować do tronu łaski z ufną odwagą?
 • Tylko pobożni znają tron łaski
V Motywacja przystępowania z ufną odwagą do tronu łaski 1. Ponieważ mamy tam tak wielkiego arcykapłana a) Prawne kwalifikacje Jezusa Chrystusa do urzędu arcykapłana
 • Chrystus jako arcykapłan, jak i ofiara — w jaki sposób ją złożył?
 • Chrystus ofiarą dobrowolną i skuteczną
 • Chrystus jako ołtarz
 • W jaki sposób Chrystus pełni urząd arcykapłana?
 • Jak można poznać te tajemnice?
b) Naturalne kwalifikacje Jezusa Chrystusa do bycia naszym arcykapłanem
 • Szczególne naturalne kwalifikacje Chrystusa jako arcykapłana
2. Ponieważ mamy pewność, że zostaniemy wysłuchani
 • Święci będą niekiedy w potrzebie
 • Stałe zaopatrzenie łaski jest konieczne dla naszego dobrobytu
 • Czego powinno nas to uczyć?
VI Zakończenie
 • Sześć lekcji z tego tekstu
15.00  Dodaj do koszyka
nikt_nie_rodzi
Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa
Czy zadajesz sobie czasami pytanie: jak dzisiaj zostać uczniem Jezusa? Jeśli tak, to zapraszam do przeczytania książki Waltera Henrichsena omawiającej ten właśnie temat.
6.00  Dodaj do koszyka
luter
O niewolnej woli – Marcin Luter
Książka "O Niewolnej Woli" jest odpowiedzią Lutra na książkę "O Wolnej Woli", jednego z najtęższych umysłów tamtej epoki: Erazma z Rotterdamu.   Przedmiotem sporu obu tytanów myśli i czynów epoki reformacji jest najgłębsza różnica pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem - kwestia łaski, co stanowi o wartości i aktualności tej pozycji do dnia dzisiejszego. Przekładu z języka łacińskiego dokonał, wstępem i objaśnieniami opatrzył ks. prof. dr hab. Wiktor Niemczyk. Tekst, wstęp i przypisy przejrzał, skorygował i uzupełnił: ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz   SPIS TREŚCI I WSTĘP
 • Przebieg życia Lutra do sejmu w Wormacji
 • Luter na Wartburgu
 • Luter a Erazm
 • Postać Erazma
 • Linia podziału między humanizmem a reformacją
 • Narastanie konfliktu
 • Sporny temat
 • Dyspozycja i treść „Diatryby” (Erazma „De libero arbitrio”)
 • Dyspozycja i treść ogólna odpowiedzi Lutra na Diatrybę Erazma
 • Kilka zasadniczych szczegółów kontrowersji dogmatycznej
II PRZEKŁAD „DE SERVO ARBITRIO” 1. Wstęp 2. Pewność wiary 3. Jasność Pisma Świętego 4. Dogmat o niewolnej woli a chrześcijańska 5. Wyznanie i jego powszechne obowiązywanie 6. Doktryna i życie 7. Tajemnica kościoła Część pierwsza 8. O woli ludzkiej 9. Objawienie 10. Bóg ukryty (Deus absconditus) 11. Idea zapłaty Część druga 12. Bóg a zło (Teodycea) Część trzecia 13. Antropologia biblijna Część czwarta 14. Współpracownicy Boży ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA
32.00  Dodaj do koszyka
Potter_o_trzech_teoriach
O trzech teoriach rzeczywistości
W swojej książce Ellis Potter przedstawia trzy główne światopoglądy proponujące radykalnie odmienne odpowiedzi na te odwieczne pytania.   Ceniony międzynarodowy mówca, filozof, były buddyjski mnich, pastor, pomaga zrozumieć rzeczywistość i wspiera w odnajdywaniu sensu i celu życia.   Czym jest rzeczywistość? Kim ja jestem? Jaki jest sens życia? Dlaczego cierpimy?     Wraz z Autorem mamy możliwość poznać i przeanalizować trzy światopoglądy, które proponują radykalnie odmienne odpowiedzi na te odwieczne pytania.   O książce Jasnym i przykuwającym uwagę językiem Potter pokazuje nam, że trzy światopoglądy: monizm, dualizm i trynitaryzm i unikalna dla każdego z nich nadzieja, jaką oferują ludzkości, dają w rezultacie głęboko różniące się spojrzenia na codzienną rzeczywistość i na cel naszego życia. Książka zapewnia zwięzłe, przyjazne dla czytelnika omówienie trzech podstawowych sposobów widzenia rzeczywistości obecnych w świecie Wschodu i Zachodu. Zmaga się z problemem cierpienia i pokazuje, jakie rozwiązania proponuje każdy z trzech światopoglądów. Z szacunkiem rozważa każdy z nich i zachęca czytelników do poważnego zastanowienia się nad trudnymi i głębokimi pytaniami: z czym lub z kim się identyfikujemy, jak postrzegamy świat, jak go rozumiemy. Przeczytanie tej książki, przemyślenie i może przedyskutowanie jej z innymi, może pomóc czytelnikowi lepiej uświadomić sobie własny sposób widzenia rzeczywistości. Książka powstała w oparciu o wykłady jej autora, a część składająca się z pytań i odpowiedzi to zapis autentycznych dyskusji wykładowcy ze słuchaczami.   O Autorze Ellis Potter to były mnich buddyjski, obecnie chrześcijański kaznodzieja, filozof, doradca i nauczyciel. Przez wiele lat pracował z Francisem Shaefferem w L’Abri Fellowship w Szwajcarii. Przez 10 lat był pastorem Basel Christian Fellowship w Bazylei. Wraz z żoną, Mary, założył Eastern European Renewal (EER, pol. Odrodzenie Europy Wschodniej), ewangeliczną misję na kraje środkowej i wschodniej Europy. (Zob. www.ellispotter.com).   Dla kogo? Książka jest dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami światopoglądu i kultury. Z pewnością znajdzie swoje miejsce kościołach, szkołach biblijnych, na wydziałach filozofii uniwersytetów. Szczególnie cenną okaże się dla tych, którzy chcą umieć rozmawiać z ludźmi skłaniającymi się ku buddyzmowi, hinduizmowi czy innym wschodnim sposobom myślenia.
20.00  Dodaj do koszyka
ostateczne_slowo
Ostateczne Słowo – O. Palmer Robertson
Treść książki stanowi ekspozycja Osoby i dzieła naszego Pana, jako ostatecznej wypowiedzi Boga i pełni Jego objawienia wobec ludzkości. W świetle tej wypowiedzi Bożej autor dokonuje analizy daru proroctwa i daru języków, w oparciu o Biblię. siążka dr Owena Palmera Robertsona „Ostateczne Słowo”, podobnie jak i wszystkie napisane przez tego autora jest Chrystocentryczna. Jej wierszem przewodnim, czy nawet mottem jest werset:   Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, (…) [Hbr 1,1-2]

Treść książki stanowi ekspozycja Osoby i dzieła naszego Pana, jako ostatecznej wypowiedzi Boga i pełni Jego objawienia wobec ludzkości. W świetle tej wypowiedzi Bożej autor dokonuje analizy daru proroctwa i daru języków, w kontekście biblijnych zapisów na te tematy. Czego Stary i Nowy Testament uczą nas o naturze proroctwa i języków? Czy zachowania i zjawiska, które obserwuje się dzisiaj w kościołach i nazywa „proroctwem” czy „darem języków” zasługują na to miano? Jakie zasady odnośnie funkcjonowania wyżej wymienionych darów w Kościele znajdujemy w Biblii? Czy występują one w biblijnej formie we współczesnych wspólnotach? Co znaczy, że Chrystus jest „Ostatecznym Słowem”? Na te i szereg innych pytań stara się odpowiedzieć Robertson, a odpowiedzi, jakich udziela, dają naprawdę wiele do myślenia – tym bardziej, że pochodzą bezpośrednio z rzetelnej i skrupulatnej egzegezy Pisma Świętego. Książka przetłumaczona jest pięknym, niezwykle łatwym do zrozumienia językiem. W tekście zacytowane zostały wszystkie przywołane przez autora cytaty, co znakomicie ułatwia czytanie, uwalniając od konieczności równoległego otwierania kilku książek. Pod tekstem znajdują się obszerne przypisy wyjaśniające miejsca, co do których polski czytelnik może mieć pytania bądź wątpliwości. Spis Treści Nota wydawców Nota Biograficzna Rozdział 1 Proroctwo w dzisiejszych czasach? 1.1. Początki proroctwa w Starym Testamencie 1.2. Fragmenty Starego Testamentu, gdzie proroctwo zostało ustanowione 1.3. Starotestamentowe proroctwo o proroctwie 1.4. Świadectwo Piotra i Pawła odnośnie proroctwa 1.5. Podsumowanie Rozdział 2 Dar języków w dzisiejszych czasach? 2.1. Nowy Testament świadczy o objawieniowym charakterze daru języków. 2.2. Języki, o których mowa w Nowym Testamencie, były językami obcymi. 2.3. Nowotestamentowy dar języków miał być używany publicznie. 2.4. Nowotestamentowy dar języków był znakiem czasów. 2.5. Podsumowanie Rozdział 3 Nowe objawienie w dzisiejszych czasach? 3.1. Co znaczy, że objawienie ustało? 3.2. Jak objawienie ustawało? 3.3. Argumenty przeciwko idei ustającego objawienia Rozdział 4 Najnowsza argumentacja zwolenników kontynuacji objawienia 4.1. Utrzymuje się, że objawienie nie ustało. 4.2. Utrzymuje się, że egzegeza Słowa Bożego potwierdza nową definicję proroctwa. 4.3. Konsekwencją przyjęcia tezy o nowym rodzaju proroctwa jest degradacja jego autorytetu. 4.4. Konsekwencją przyjęcia tezy o nowym rodzaju proroctwa jest ciągła niepewność. 4.5. Przyjęcie tezy o nowym rodzaju proroctwa może otworzyć drzwi dla podważenia nieomylności pozostałych proroctw i objawień. Rozdział 5 Konkluzja Spis cytatów

16.00  Dodaj do koszyka
50_lat_krk_maly
Pięćdziesiąt lat w Kościele rzymskim
Charles Chiniquy   Książka "Pięćdziesiąt lat w Kościele rzymskim" jest pełnym, zaskakującym niezwykłą wprost szczegółowością, a przy tym wprost niezwykle interesującym opisem jego życiowej drogi do czasu opuszczenia Kościoła rzymskokatolickiego.   Choć w naszym kraju niewielu o nim słyszało, ów Kanadyjczyk w XIX wieku był jednym z najbardziej znanych duchownych katolickich w Ameryce Północnej. Był "kaznodzieją przebudzeniowym" w łonie Kościoła katolickiego - z ogromną skutecznością nawoływał do abstynencji. Był jednak przede wszystkim człowiekiem, który nad wszystko inne umiłował Słowo Boże.
36.00  Dodaj do koszyka
purytanie[1]
Purytanie. Biografie i dzieła – J. Beeke i R. Pederson
Pierwsza w Polsce, a zarazem wyjątkowa na rynku światowym, publikacja poświęcona purytanom. Napisana w przystępny dla każdego czytelnika książka składa się z biogramów najważniejszych myślicieli purytańskiej Anglii i Ameryki, oraz wybranych przedstawicieli szkockich i holenderskich reformatorów. Każdy biogram zawiera również krótkie streszczenia najważniejszych dzieł poszczególnych postaci, dzięki czemu staje się pożytecznym przewodnikiem bibliograficznym. Dla polskiego czytelnika, który przedtem miał do dyspozycji zaledwie trzy przekłady utworów Bunyana oraz siedemnastowieczne tłumaczenie Ćwiczeń Bayly'ego, książka opisująca życie i utwory ponad 200 pisarzy jest jak drzwi do nowego świata, zachęca do zapoznania się bliżej z twórczością purytan.
35.00  Czytaj dalej
w_trojcy
W Trójcy Jedyny – Stuart Olyott
Ciekawa książka omawiająca doktrynę Trójjedynego Boga z Biblijnej perspektywy. Ciekawy a przy tym prosty język, jakim posługuje się autor opisując niełatwe dla wielu niuanse tej doktryny czynią z niej ważną i budującą lekturę.
6.00  Dodaj do koszyka
Zdumiewajaca_laska_Boza
Zdumiewająca Boża łaska – Piotr Słomski
Tekstem przewodnim książki jest Rz 8:28-39. Częściami rozważania są:   1.Pokochał niewartych miłości, 2.Wybrani, by być dobrymi, 3.Głos, któremu nie można się oprzeć, 4.Śmierć, która przyniosła satysfakcję, 5.Zmierzając do zwycięstwa, 6.Więcej niż zwycięzcy.   Na stronie zboru można także zobaczyć wykłady z konferencji pod tym samym tytułem. Wykłady prowadzi sam autor - Piotr Slomski.
17.00  Dodaj do koszyka