Wszystkie w tym roku Kaznodzieja Serie Poprzednie lata

 

Jana 3,14-17 (12/11/2017)
1Piotra 3,19-22 (1/10/2017)
Modlitwa z wiarą (24/9/2017)
Psalm 23 (3/9/2017)
1Piotra 3,18-22 (27/8/2017)
Druga szansa (6/8/2017)
1Piotra 3,16-20 (25/6/2017)
Skarb (18/6/2017)
Grzech (7/5/2017)
1Piotra 3,8-17 (30/4/2017)
Modlitwa Anny (26/3/2017)
1Piotra 3,8-12 (19/3/2017)
Inny Jezus (12/3/2017)
Pragnienie Boże (12/2/2017)
Modlitwa Daniela (1/1/2017)