002. Barankowi chwałę, cześć…

mp3

Wykonanie: Beata i Marek Handrysik

 

1. Barankowi chwałę, cześć, wszyscy wiecznie chcemy nieść. To potężny z Judy Lew, On zwyciężył przez Swą krew. Chwała Barankowi! Cześć Zwycięzcy, starty wróg, świat u Jego leży nóg. Zwalcz w mym sercu, Panie mój, co Twój czysty mąci zdrój, by zajaśniał obraz Twój!

2. Pan przełamał śmierci noc, przyniósł cudną życia moc. W krwawym boju za nas zmarł i tak głowę węża starł. Chwała Barankowi! Stratę przez Adama czyn nam przywrócił Boży Syn. Życie nowe Zeń nam lśni, więc niech pieśń wdzięczności, czci wiecznie, Panie, płynie Ci!

3. O, ta łaska, której cud wiedzie mię w ojczysty gród! O, ta miłość, której zdrój mnie przekształca w obraz Twój! Chwała Barankowi! O Zwycięzco w sercu mym, spal, co nie jest dziełem Twym! Śmierci grot złamany wżdy, świat i piekło pierzcha, drży, boś potężnym Królem Ty!

4. Już korona błyszczy nam. Wnet u Ojca będziem tam, gdzie hymn nowej pieśni brzmi, przez Twój lud niesiony Ci: Chwała Barankowi! Barankowi wieczną cześć zawsze wszyscy chciejmy nieść. Nasze w Nim zwycięstwo lśni, niech Mu hymn nasz wzniosły brzmi: Wieczne, Panie, dzięki Ci!