003. Bądź Panu cześć

mp3

 

Wykonanie: Beata i Marek Handrysik

 

1. Bądź Panu cześć! O, nućcie pieśni chwały! Niech sławę Jego łaski słyszy świat! On dobry jest! Niech wie o tym świat cały, że Jezus życie za nas grzesznych kładł.

Ref.: Chcemy w cichym uwielbieniu słu¬żyć wciąż Królowi chwał. Chcemy świadczyć o zbawieniu, jako Pan nam rozkaz dał. 2. Bądź Panu części! Z głębokiej dziś wdzięczności, z serca śpiewajcie pieśni kor¬nych chwał! On dobry jest, bo z wielkiej Swej litości skałą zbawienia grzesznym nam się stał.

3. Bądź Panu cześć! Bo sprawą najpięk¬niejszą Jego wysławiać za miłości czyn. On dobry jest! Niech wierni dziś się cieszą, że mogą śpiewać, wyzwoleni z win.