017. O Panu bądź cześć

mp3

Wykonanie: Beata, Marek i Paweł Handrysik

1. O, Panu bądź cześć, że nas kocha – Swój lud, że nas kupił Swą krwią wiedzie w cudny Swój gród!

Ref.: Alleluja, bądź pochwalon! Niech Twa cześć płynie wzwyż! Alleluja, bądź pochwalon! Błogosław nam dziś!

2. O, Panu bądź cześć, iż nam Ducha On dał! Życie nowe w nas tchnął, a do serc po­kój wlał.

3. Niech płynie dziś wzwyż cześć i chwała i moc Barankowi, że śmierci pokonał już noc.