1Piotra 3,16-20

mp3

      1Piotra 3_16-20 - Andrzej Kukiełka