“I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” – Dzieje Apostolskie 2:42

Kościół to przede wszystkim Jezus Chrystus i skupieni wokół Niego ludzie, którzy zaufali słowu Boga i w nim złożyli swa ufność. Wiele osób kojarzy dzisiaj słowo “kościół” z budynkiem. Jednak słowo “budynek” powinno być bodaj ostatnim na liście skojarzeń. Kościół to grupa ludzi, którzy mimo swojej odmienności, różnorodności doświadczeń, różnego wieku i statusu społecznego, współtworzą wspólnotę chrześcijan, funkcjonując w jedności na podobieństwo rodziny. Ludzi w tego typu społeczności nie łączy religia lub organizacyjna przynależność kościelna, lecz osoba Pana Jezusa Chrystusa, który dzisiaj, tak samo jak w czasach wczesnego chrześcijaństwa, potrafi zmienić życie ludzkie i uczynić je innym.

Tworząc społeczność chrześcijan, swoim życiem oddajemy chwałę Bogu. Biblia to Słowo Boże – podstawa naszego codziennego życia. Czytamy je w swoich domach, swoim dzieciom. Pismo Święte rozważamy też na naszych nabożeństwach. Zapraszamy innych ludzi, by poznali treść zawartych tam obietnic. Biblia odmieniła nasze życie, nadała mu sens. Bóg zmienia każdego, kierując wzrok na swego Syna, który oddał za nas życie. Pragniemy w ten sposób być uczniami Pana Jezusa pielgrzymującymi do Domu Ojca.

Zapraszamy na nabożeństwa​

fch

Adres:
ul. Wyzwolenia 8
41-600 Świętochłowice

Nabożeństwa:
niedziela, godzina 10:00

 

Więcej spotkań znajdziesz w KALENDARIUM

Najnowsze kazania

Polecamy

Polecamy kursy Biblijne z serii “Odkrycia”

Pan Jezus Chrystus mówił o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do Mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we Mnie, nigdy już nie zazna pragnienia” (Jn 6:35). Zapraszamy, byś przekonał się o prawdziwości tych słów przez odkrywanie skarbów w ewangelicznym przesłaniu napisanym z Bożego natchnienia przez apostoła Jana. Celem jest odkrycie w Panu Jezusie życia, które nigdy się nie kończy.

Kursy, jakie proponujemy, przeznaczone są dla osób, które rozpoczynają osobiste poznawanie Pisma Świętego i naszego Pana oraz dla każdego, kto pragnie uporządkować posiadaną wiedzę z Bożego Słowa. Chcemy szczególnie pomóc tym, którzy w zamęcie obecnym wokół nas pragną oprzeć się na pewnym fundamencie i rozpocząć proces przemiany, który dzięki Bożej łasce nadaje prawdziwy sens życiu. Jeżeli należysz do takich osób, to zachęcamy do zarejestrowania się i rozpoczęcia tej fascynującej podróży. 

STRONA ODKRYCIA.ORG.PL

Pozaszkolny Punkt Katechetyczny

PozaPK3aJesteśmy grupą ludzi, którą miłuje Pana Jezusa i naukę wynikającą z Pisma Świętego. Naszą zaś myślą przewodnią w tym, co robimy jest to, co sam Pan Jezus powiedział uczniom: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże. (Łk 18:16) Tak więc uczymy dzieci katechezy chrześcijańskiej, na podstawie Pisma Świętego, począwszy od przedszkola poprzez młodsze i starsze klasy szkoły podstawowej, spotkania dla gimnazjalistów, aż do młodzieży starszej.

Nasz punkt katechetyczny posiada wykształconych pedagogów, program nauczania oraz możliwość wystawiania ocen z religii. Można wszakże uczęszczać na nasze zajęcia bez konieczności zapisywania się i bez chęci otrzymania oceny, co polecamy szczególnie tym, którzy pragną się w tym zakresie rozwijać, a z jakichś powodów nie chcą, bądź nie mogą uczestniczyć w zajęciach religii prowadzonych w szkołach.

niebieskieUruchomiliśmy także cykl spotkań otwartych dla nastolatków z miasta, pt. „Niebieskie nastolatki” (w każdą sobotę o godzinie 12:00). Wszystkie spotkania dla dzieci i młodzieży uczą nauki chrześcijańskiej bez rysu wyznaniowego, zaś celem naszym jest ich rozmiłowanie w Piśmie Świętym oraz osobie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Zapewniamy miłą atmosferę i wiele pomysłowych rozwiązań pedagogicznych, pozwalających na bezstresowe przyswajanie sobie tego, co najwartościowsze. Co roku organizujemy też akcję „Gwiazdkowa niespodzianka”, o której każdorazowo informujemy na stronie i na którą też serdecznie zapraszamy. Latem organizujemy też półkolonie, o których informacja znajdzie się na stronie.

Wszystkie zajęcia są darmowe i odbywają się przy ul. Wyzwolenia 6-8. Zainteresowani rodzice mogą brać udział we wszystkich organizowanych przez nas spotkaniach i lekcjach. W razie zainteresowania, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 604700146

Jedną z podstawowych aktywności ośrodka jest prowadzenie Szkoły Biblijnej. Szkoła przeznaczona jest dla chrześcijan, których pasją jest poznawanie Bożego Słowa – Biblii. Chcemy pomóc w coraz głębszym studiowaniu Słowa Bożego pod kątem praktycznego zastosowania. Mamy nadzieję, że wyjdzie to naprzeciw potrzebom chrześcijan żyjącym w XXI wieku, da lepsze zrozumienie dzisiejszej rzeczywistości, a także pokaże wartość i ponadczasowość chrześcijańskiego przesłania.

Naukę może podjąc każdy. Nie wymagamy rekomendacji ani jakichkolwiek świadectw. Cykl nauczania jest dostosowany do mozliwości przeciętnego człowieka. Wymaga wysłuchania max. 6h wykładów w miesiącu i poświęcenia nieco czasu na lektury i zadania domowe. Dzięki trybowi e-learning naukę można podjąć niezależnie od miejsca zamieszkania. Nauka w szkole jest nieodpłatna, opiera się na pracy wolontariuszy.

Drugim obszarem działalności Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacyjnego “Berea” jest serwis apologetyczny: berejczycy.org.

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY BIBLINEJ

Serwis apologetyczny “Berejczycy”.

Nowości na stronie