Definicja miłości

Na pytanie, czym jest miłość, padają różne, subiektywne odpowiedzi. Wielu twierdzi, że nie da się jej zdefiniować, ponieważ jest ona uczuciem. A przecież uczuć się nie definiuje! Lecz jeśli nie umiesz zdefiniować miłości, to skąd wiesz, że kochasz? Jeśli nie … Continued

Chrystologia i cierpienie w 1 Liście Piotra – Krzysztof Gołębiowski

Chrystologia i cierpienie zajmują sporo miejsca w 1 Liście Piotra. Nie jest to może zasadniczy cel dla którego Piotr napisał tę księgę, ale stanowi istotne jego uzupełnienie, czy raczej wsparcie zasadniczej argumentacji. Aby dokładniej uchwycić tok myśli Piotra w powyższych … Continued

Bóg wybrał nas przed założeniem świata – Krzysztof Gołębiowski

Rozważanie (Efezjan 1:3-14; Rzymian 8:28-30) Efez. 1:3-14: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed … Continued