Czy otrzymaliście Ducha Świętego? Dz 19,1-7

mp3

      2018_24_06_Czy_otrzymaliscie_Ducha_Swietego_Tadeusz_Mrozek - Tadeusz Mrozek