Dzieło każdego będzie poddane próbie – Mateusza 4:1-11

mp3

      Dzieło każdego będzie poddane próbie - Krzysztof Gołębiowski