Druga księga „Istoty religii chrześcijańskiej” - okładka ebooka
Druga księga „Istoty religii chrześcijańskiej” Jana Kalwina (e-book w formatach EPUB i MOBI)
Jest to najważniejszy podręcznik teologii protestanckiej, który składa się z czterech ksiąg, a niniejszy e-book to druga. Dzieło obejmuje wszystkie najważniejsze nauki doktryny chrześcijańskiej, które dowodzone są nauczaniem Pisma Świętego i pokazane w nauce wczesnych pisarzy chrześcijańskich, co pokazuje, iż wykładana w niej teologia jest prawidłowym rozwinięciem nauczania wczesnego Kościoła. Środowiska ewangelikalne dziedziczą teologię z połączenia nauk reformowanej i anabaptystycznej, których fuzja, historycznie dokonana w latach ’40 XVII w. przez purytan i ocalałych z prześladowań anabaptystów, zrodziła baptyzm, który jest prekursorem dla nas wszystkich. Dobrą jest więc rzeczą sięgnąć do owych przełomowych, szesnastowiecznych prac Reformatora z Genewy. Całe nasze wydanie nie jest bowiem pomyślane, jako ’pomnik reformacji’, ale zostało opracowane w ten sposób, aby było przyjazne i odnosiło się do współczesnych nam problemów, naszego – ewangelikalnego środowiska. Informacje dotyczące edycji w formie e-booka: Dzieło zostało przetłumaczone z języka łacińskiego przez Janusza Kucharczyka i Rafała Leszczyńskiego sr, z uwzględnieniem odautorskich różnic wersji francuskiej, które tłumaczyła Alina Lotz. Miejsca, które współczesnemu ewanglikałowi mogłyby nastręczyć trudności w zrozumieniu opatrzono stosownymi przypisami. Cytaty, które autor zamieścił w swym dziele odniesiono do aktualnego stanu tłumaczeń na język polski, a gdy powołuje się na jakieś dzieło lecz nie cytuje go, dociekliwy czytelnik odpowiedni cytat znajdzie w Wypisach z literatury, zamieszczonych przy końcu wolumenu. E-book nie jest wyposażony, (jak wersja papierowa) w indeks cytatów biblijnych i spis cytowanych dzieł, a jedynie w indeks tematyczny. E-book jest dziełem Aleksandra Wojtowicza. Więcej, odnośnie samego dzieła można znaleźć w polskiej sekcji Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Institutio_religionis_christianae
50.00  Dodaj do koszyka
Pierwsza księga „Istoty religii chrześcijańskiej” - okładka ebooka
Istota religii chrześcijańskiej – Księga I – Jan Kalwin (e-book w formatach: EPUB i MOBI)

„Istota religii chrześcijańskiej”, albo, jak mówi się potocznie słynne „Instytucje...” Jana Kalwina, to najważniejsze dzieło w dziedzinie teologii protestanckiej. Składa się ono z czterech ksiąg, z których niniejszy wolumen zawiera pierwszą. Jest to w istocie podręcznik teologii systematycznej, obejmujący wszystkie najważniejsze jej nauki, a autor wywodzi je z Pisma Świętego i wczesnej jego interpretacji chrześcijańskiej, pokazując, że teologia reformowana jest naturalną, zdrową jej kontynuacją, przeciwnie do doktryny katolickiej oraz innych poglądów heterodoksyjnych.

Informacje dotyczące edycji:

Dzieło zostało przetłumaczone z języka łacińskiego, z uwzględnieniem różnic w stosunku do wersji francuskiej, gdyż Reformator z Genewy, choć pisał je po łacinie, dokonał autotranslacji na swój język ojczysty - francuski, dokonując niewielkich zmian treści. Miejsca, które współczesnemu czytelnikowi mogłyby nastręczyć trudności w zrozumieniu opatrzono stosownymi przypisami. Cytaty, które autor zamieścił w swym dziele odniesiono w przypisach do aktualnego stanu tłumaczeń na język polski, a gdy powołuje się na jakieś dzieło lecz nie cytuje go, dociekliwy czytelnik znajdzie w przypisie oprócz danych dotyczących polskiego przekładu informację czy w wypisach z literatury, zamieszczonych na końcu wolumenu, znajduje się dany fragment.

Do niniejszej edycji dołączono indeks cytatów biblijnych, wspomniane już wypisy z literatury oraz indeks tematyczny.

Więcej, odnośnie samego działa patrz w polskiej sekcji Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Institutio_religionis_christianae

60.00  Dodaj do koszyka
Suwerenność Boga – e-book
Dostępne są trzy formaty:
  • PDF
  • EPUB
  • MOBI
 
15.00  Dodaj do koszyka