druga księga „Istoty religii chrześcijańskiej”
Druga księga „Istoty religii chrześcijańskiej” Jana Kalwina
W miesiącu październiku 2021 zakończyliśmy wszelkie prace przy kolejnym tomie słynnych „Instytucji”, a 21 XII drukarnia poinformowała nas, że książka jest do odbioru Jest to najważniejszy podręcznik teologii protestanckiej, który składa się z czterech ksiąg, a niniejszy wolumen to druga. Dzieło obejmuje wszystkie najważniejsze nauki doktryny chrześcijańskiej, które dowodzone są nauczaniem Pisma Świętego i pokazane w nauce wczesnych pisarzy chrześcijańskich, co pokazuje, iż wykładana w niej teologia jest prawidłowym rozwinięciem nauczania wczesnego Kościoła. Środowiska ewangelikalne dziedziczą teologię z połączenia nauk reformowanej i anabaptystycznej, których fuzja, historycznie dokonana w latach ’40 XVII w. przez purytan i ocalałych z prześladowań anabaptystów, zrodziła baptyzm, który jest prekursorem dla nas wszystkich. Dobrą jest więc rzeczą sięgnąć do owych przełomowych, szesnastowiecznych prac Reformatora z Genewy. Całe nasze wydanie nie jest bowiem pomyślane, jako ’pomnik reformacji’, ale zostało opracowane w ten sposób, aby było przyjazne i odnosiło się do współczesnych nam problemów, naszego – ewangelikalnego środowiska. Informacje dotyczące edycji: Dzieło zostało przetłumaczone z języka łacińskiego przez Janusza Kucharczyka i Rafała Leszczyńskiego sr, z uwzględnieniem odautorskich różnic wersji francuskiej, które tłumaczyła Alina Lotz. Miejsca, które współczesnemu ewanglikałowi mogłyby nastręczyć trudności w zrozumieniu opatrzono stosownymi przypisami. Cytaty, które autor zamieścił w swym dziele odniesiono do aktualnego stanu tłumaczeń na język polski, a gdy powołuje się na jakieś dzieło lecz nie cytuje go, dociekliwy czytelnik odpowiedni cytat znajdzie w Wypisach z literatury, zamieszczonych przy końcu wolumenu. Do niniejszej edycji dołączono indeks cytatów biblijnych, spis cytowanych dzieł, wspomniane już wypisy z literatury oraz indeks tematyczny. Książka jest szyta, formatu A5, 518 zadrukowanych stron (524 w sumie), złocone brzegi, czerwona wstążka. Okładka z ekoskóry, twarda, złocona. Więcej, odnośnie samego dzieła można znaleźć w polskiej sekcji Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Institutio_religionis_christianae
140.00  Dodaj do koszyka
Pierwsza księga „Istoty religii chrześcijańskiej” - okładka ebooka
Istota religii chrześcijańskiej – Księga I – Jan Kalwin (e-book w formatach: EPUB i MOBI)

„Istota religii chrześcijańskiej”, albo, jak mówi się potocznie słynne „Instytucje...” Jana Kalwina, to najważniejsze dzieło w dziedzinie teologii protestanckiej. Składa się ono z czterech ksiąg, z których niniejszy wolumen zawiera pierwszą. Jest to w istocie podręcznik teologii systematycznej, obejmujący wszystkie najważniejsze jej nauki, a autor wywodzi je z Pisma Świętego i wczesnej jego interpretacji chrześcijańskiej, pokazując, że teologia reformowana jest naturalną, zdrową jej kontynuacją, przeciwnie do doktryny katolickiej oraz innych poglądów heterodoksyjnych.

Informacje dotyczące edycji:

Dzieło zostało przetłumaczone z języka łacińskiego, z uwzględnieniem różnic w stosunku do wersji francuskiej, gdyż Reformator z Genewy, choć pisał je po łacinie, dokonał autotranslacji na swój język ojczysty - francuski, dokonując niewielkich zmian treści. Miejsca, które współczesnemu czytelnikowi mogłyby nastręczyć trudności w zrozumieniu opatrzono stosownymi przypisami. Cytaty, które autor zamieścił w swym dziele odniesiono w przypisach do aktualnego stanu tłumaczeń na język polski, a gdy powołuje się na jakieś dzieło lecz nie cytuje go, dociekliwy czytelnik znajdzie w przypisie oprócz danych dotyczących polskiego przekładu informację czy w wypisach z literatury, zamieszczonych na końcu wolumenu, znajduje się dany fragment.

Do niniejszej edycji dołączono indeks cytatów biblijnych, wspomniane już wypisy z literatury oraz indeks tematyczny.

Więcej, odnośnie samego działa patrz w polskiej sekcji Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Institutio_religionis_christianae

60.00  Dodaj do koszyka
Inny Jezus, inny Duch, inna Ewangelia – Natan Chesed

Autor podejmując się polemiki z niektórymi naukami Świadków Jehowy wykazał się dużą znajomością zarówno nauk, jak i sposobu myślenia Świadków Jehowy. Dzięki temu przedstawienie zdrowego nauczania biblijnego jest w moim odczuciu bardzo skuteczne.

Paweł Szewczyk Chrześcijański Ośrodek Edukacyjny "Berea", Filia w Krakowie

Wielu chrześcijan znajdzie w tej pracy pomoc do prowadzenia dialogu i zwiastowania ewangelii Świadkom Jehowy oraz tym, którzy opuścili ich organizację. Jestem przekonany, że książka ta może też pomóc Świadkom Jehowy, zwłaszcza tym, którzy nie boją się poddać rewizji swoich przekonań.

Krzysztof Gołębiowski Chrześcijański Ośrodek Edukacyjny "Berea", Świętochłowice

Autor w sposób przystępny, klarowny, a zarazem niezwykle wnikliwy i dogłębny omawia kwestie, z którymi zarówno poszukujący prawdy członek organizacji Świadków Jehowy, jak i mający okazję do rozmowy z członkami tej organizacji prawdziwie wierzący chrześcijanin, powinien się zapoznać. Jej lektura pozwala nie tylko ugruntować podstawy wiedzy na temat nauczania Biblii, ale także precyzyjnie rozdzielić pozorną prawdę od rzeczywistej nauki Pisma Świętego, rozpatrywanej w kontekście nauki przenikającej całą Księgę.

Dr. Anna Zamkowska Katedra Pedagogiki i Psychologii Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Nauczycielski

20.00  Dodaj do koszyka
Istota religii chrześcijańskiej – Księga I – Jan Kalwin

„Istota religii chrześcijańskiej”, albo, jak mówi się potocznie słynne „Instytucje...” Jana Kalwina, to najważniejsze dzieło w dziedzinie teologii protestanckiej. Składa się ono z czterech ksiąg, z których niniejszy wolumen zawiera pierwszą. Jest to w istocie podręcznik teologii systematycznej, obejmujący wszystkie najważniejsze jej nauki, a autor wywodzi je z Pisma Świętego i wczesnej jego interpretacji chrześcijańskiej, pokazując, że teologia reformowana jest naturalną, zdrową jej kontynuacją, przeciwnie do doktryny katolickiej oraz innych poglądów heterodoksyjnych.

Informacje dotyczące edycji:

Dzieło zostało przetłumaczone z języka łacińskiego, z uwzględnieniem różnic w stosunku do wersji francuskiej, gdyż Reformator z Genewy, choć pisał je po łacinie, dokonał autotranslacji na swój język ojczysty - francuski, dokonując niewielkich zmian treści. Miejsca, które współczesnemu czytelnikowi mogłyby nastręczyć trudności w zrozumieniu opatrzono stosownymi przypisami. Cytaty, które autor zamieścił w swym dziele odniesiono w przypisach do aktualnego stanu tłumaczeń na język polski, a gdy powołuje się na jakieś dzieło lecz nie cytuje go, dociekliwy czytelnik znajdzie w przypisie oprócz danych dotyczących polskiego przekładu informację czy w wypisach z literatury, zamieszczonych na końcu wolumenu, znajduje się dany fragment.

Do niniejszej edycji dołączono indeks cytatów biblijnych, spis cytowanych dzieł, wypomniane już wypisy z literatury oraz indeks tematyczny.

Książka jest szyta, formatu A5, zawiera 411 zadrukowanych stron, złocone brzegi, czerwona wstążka. Okładka z ekoskóry, twarda, złocona.

Do nabycia również e-book, a w przygotowaniu audiobook księgi pierwszej oraz kolejny tom, zawierający księgę 2.

Więcej, odnośnie samego działa patrz w polskiej sekcji Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Institutio_religionis_christianae

140.00  Zobacz więcej
Suwerenność Boga – e-book
Dostępne są trzy formaty:
 • PDF
 • EPUB
 • MOBI
 
15.00  Dodaj do koszyka
Sumienie – Ole Hallesby
Ta niewielka rozmiarami i wydana przed wielu laty książeczka, zawiera wciąż aktualne prawdy dotyczące każdego z nas, zaś jej tajemnicą jest to, że źródłem poznania, na którym opierał się jej autor jest niezmienne Boże Słowo - Pismo Święte, w którego świetle przedstawił naturę człowieka, a konkretnie jej część, zwaną powszechnie sumieniem. Zajmując się w kolejnych, króciutkich rozdziałach jego istotą, sposobem działania, decyzjami, konstytucją, wpływem na nie Bożego Słowa, itd., dochodzi do dwóch rozdziałów końcowych, a w jednym z nich każdy z ludzi, we własnym doświadczeniu, kiedyś się znajdzie, a mianowicie: "Śmierć sumienia" lub "Wzrost i dojrzałość sumienia". Czytelnikom życzymy oczywiście tej drugiej opcji. A, że, naszym zdaniem, na polskim rynku nie wydano dotąd nic lepszego na ten temat, polecamy tę książeczkę z czystym sumieniem.
4.00  Dodaj do koszyka
Wyprzedaż!
Suwerenność Boga – Artur W. Pink

Cena promocyjna obowiązuje do 31 grudnia 2022

Dzisiaj zdecydowanie zbyt często Chrystus jest oferowany, (przez prawych w wierze), grzesznikom, a zbyt rzadko jest im ukazywana ich potrzeba Chrystusa, pisze Pink w niniejszym dziele, które w całości, można spokojnie powiedzieć, traktuje o prawdziwym Bogu, rożnym od ludzkich rojeń na Jego temat, które, dopasowane raczej do humanistycznych wyobrażeń, niż Pisma Świętego, uwłaczają Mu w istocie, sprowadzając co najwyżej do roli „wszechmocnego sługi ludzkości”. Główny problem kościoła widzi zaś tak: Zastąpienie ekspozycji doktrynalnej tak zwanym, głoszeniem „praktycznym” jest podstawową przyczyną wielu dolegliwości, które obecnie trapią Kościół Boży. Powodem tego, że jest tak mało głębi, tak mało racjonalności, tak mało zrozumienia fundamentalnych prawd chrześcijaństwa jest to, iż tak niewielu wierzących zostało ugruntowanych w wierze poprzez słuchanie wykładanych doktryn łaski i poprzez ich osobiste zgłębianie. Niniejsze dzieło, choć powstałe dokładnie przed stu laty, zajmuje się największym problemem naszych czasów, czyli właśnie przywróceniem czci i należnego miejsca Bogu, w myśleniu tych, którzy czytają Pismo, wierzą mu i chcą być posłuszni Bogu i jedynemu objawieniu Jego woli, które ono zawiera. Problem zaś, stary jak świat, nic się w tym czasie nie zmienił, a jego przejawy dostrzegamy tak w nauczaniu serwowanym w lokalnych Zborach Pańskich, jak i w dziele ewangelizacji. Tak więc tych, którzy pragną równowagi poznawczej w zakresie tego, co obejmuje Bóg Swoją władzą i mocą, zachęcamy gorąco do lektury tej książki, stanowiącej rozszerzenie jednego z rozdziałów „Atrybutów Boga”, wydanych przez nas wiele lat temu.
25.00  Dodaj do koszyka
Modlitwa – John Bunyan
Bunyan był człowiekiem modlitwy, a to właśnie poprzez osobisty kontakt z Bogiem człowiek obdarzany jest duchową mocą, a jego służba staje się duchowo skuteczna. Książka „Modlitwa” stanowi sekret kuchni duchowej mocy autora. Niezrównane alegorie Johna Bunyana i ich ponadczasowość wciąż wywołują pytania chrześcijan oraz badaczy historii tej niezwykłej osoby. Co niezwykłego było w tym człowieku, że w tak prosty i ponadczasowy sposób potrafił przekazać prawdy ewangelii w swoich dziełach? Jego „Dzieje Ludzkiej Duszy” i „Wędrówka Pielgrzyma” nic nie straciły na wartości i wciąż z potężną mocą przemawiają do serc i umysłów wierzących. Spis treści Od wydawcy Wstęp historyczny Nota biograficzna Część pierwsza: MODLITWA W DUCHU I Czym jest prawdziwa modlitwa? II Co to znaczy modlić się duchem? III Co to znaczy modlić się duchem i rozumem? IV Odpowiedzi na pytania i wątpliwości V Użycie i zastosowanie VI Zakończenie Część druga: TRON ŁASKI I Bóg ma więcej niż jeden tron II Pobożni ludzie potrafią odróżnić jeden tron od innego 1. Istnieje tron łask
 • Znaczenie pojęcia „łaska”
 • Co można wywnioskować z określenia „tron łaski”?
 • Czym jest tron łaski?
 • Gdzie znajduje się tron łaski?
 • Dlaczego prawo i tron miłosierdzia są tak blisko siebie?
2. W jaki sposób pobożni ludzie odróżniają tron łaski od innych tronów? III Adresaci stwierdzenia „przystąpmy”
 • Prawidłowe przystępowanie do tronu łaski
IV Jak przystępować do tronu łaski?
 • Co to znaczy przystępować do tronu łaski z ufną odwagą?
 • Tylko pobożni znają tron łaski
V Motywacja przystępowania z ufną odwagą do tronu łaski 1. Ponieważ mamy tam tak wielkiego arcykapłana a) Prawne kwalifikacje Jezusa Chrystusa do urzędu arcykapłana
 • Chrystus jako arcykapłan, jak i ofiara — w jaki sposób ją złożył?
 • Chrystus ofiarą dobrowolną i skuteczną
 • Chrystus jako ołtarz
 • W jaki sposób Chrystus pełni urząd arcykapłana?
 • Jak można poznać te tajemnice?
b) Naturalne kwalifikacje Jezusa Chrystusa do bycia naszym arcykapłanem
 • Szczególne naturalne kwalifikacje Chrystusa jako arcykapłana
2. Ponieważ mamy pewność, że zostaniemy wysłuchani
 • Święci będą niekiedy w potrzebie
 • Stałe zaopatrzenie łaski jest konieczne dla naszego dobrobytu
 • Czego powinno nas to uczyć?
VI Zakończenie
 • Sześć lekcji z tego tekstu
15.00  Dodaj do koszyka
Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa
Czy zadajesz sobie czasami pytanie: jak dzisiaj zostać uczniem Jezusa? Jeśli tak, to zapraszam do przeczytania książki Waltera Henrichsena omawiającej ten właśnie temat.
6.00  Dodaj do koszyka
Ostateczne Słowo – O. Palmer Robertson
Treść książki stanowi ekspozycja Osoby i dzieła naszego Pana, jako ostatecznej wypowiedzi Boga i pełni Jego objawienia wobec ludzkości. W świetle tej wypowiedzi Bożej autor dokonuje analizy daru proroctwa i daru języków, w oparciu o Biblię. siążka dr Owena Palmera Robertsona „Ostateczne Słowo”, podobnie jak i wszystkie napisane przez tego autora jest Chrystocentryczna. Jej wierszem przewodnim, czy nawet mottem jest werset:   Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, (…) [Hbr 1,1-2]

Treść książki stanowi ekspozycja Osoby i dzieła naszego Pana, jako ostatecznej wypowiedzi Boga i pełni Jego objawienia wobec ludzkości. W świetle tej wypowiedzi Bożej autor dokonuje analizy daru proroctwa i daru języków, w kontekście biblijnych zapisów na te tematy. Czego Stary i Nowy Testament uczą nas o naturze proroctwa i języków? Czy zachowania i zjawiska, które obserwuje się dzisiaj w kościołach i nazywa „proroctwem” czy „darem języków” zasługują na to miano? Jakie zasady odnośnie funkcjonowania wyżej wymienionych darów w Kościele znajdujemy w Biblii? Czy występują one w biblijnej formie we współczesnych wspólnotach? Co znaczy, że Chrystus jest „Ostatecznym Słowem”? Na te i szereg innych pytań stara się odpowiedzieć Robertson, a odpowiedzi, jakich udziela, dają naprawdę wiele do myślenia – tym bardziej, że pochodzą bezpośrednio z rzetelnej i skrupulatnej egzegezy Pisma Świętego. Książka przetłumaczona jest pięknym, niezwykle łatwym do zrozumienia językiem. W tekście zacytowane zostały wszystkie przywołane przez autora cytaty, co znakomicie ułatwia czytanie, uwalniając od konieczności równoległego otwierania kilku książek. Pod tekstem znajdują się obszerne przypisy wyjaśniające miejsca, co do których polski czytelnik może mieć pytania bądź wątpliwości.

Spis Treści Nota wydawców Nota Biograficzna Rozdział 1 Proroctwo w dzisiejszych czasach? 1.1. Początki proroctwa w Starym Testamencie 1.2. Fragmenty Starego Testamentu, gdzie proroctwo zostało ustanowione 1.3. Starotestamentowe proroctwo o proroctwie 1.4. Świadectwo Piotra i Pawła odnośnie proroctwa 1.5. Podsumowanie Rozdział 2 Dar języków w dzisiejszych czasach? 2.1. Nowy Testament świadczy o objawieniowym charakterze daru języków. 2.2. Języki, o których mowa w Nowym Testamencie, były językami obcymi. 2.3. Nowotestamentowy dar języków miał być używany publicznie. 2.4. Nowotestamentowy dar języków był znakiem czasów. 2.5. Podsumowanie Rozdział 3 Nowe objawienie w dzisiejszych czasach? 3.1. Co znaczy, że objawienie ustało? 3.2. Jak objawienie ustawało? 3.3. Argumenty przeciwko idei ustającego objawienia Rozdział 4 Najnowsza argumentacja zwolenników kontynuacji objawienia 4.1. Utrzymuje się, że objawienie nie ustało. 4.2. Utrzymuje się, że egzegeza Słowa Bożego potwierdza nową definicję proroctwa. 4.3. Konsekwencją przyjęcia tezy o nowym rodzaju proroctwa jest degradacja jego autorytetu. 4.4. Konsekwencją przyjęcia tezy o nowym rodzaju proroctwa jest ciągła niepewność. 4.5. Przyjęcie tezy o nowym rodzaju proroctwa może otworzyć drzwi dla podważenia nieomylności pozostałych proroctw i objawień. Rozdział 5 Konkluzja Spis cytatów
16.00  Dodaj do koszyka
Pięćdziesiąt lat w Kościele rzymskim
Charles Chiniquy   Książka "Pięćdziesiąt lat w Kościele rzymskim" jest pełnym, zaskakującym niezwykłą wprost szczegółowością, a przy tym wprost niezwykle interesującym opisem jego życiowej drogi do czasu opuszczenia Kościoła rzymskokatolickiego.   Choć w naszym kraju niewielu o nim słyszało, ów Kanadyjczyk w XIX wieku był jednym z najbardziej znanych duchownych katolickich w Ameryce Północnej. Był "kaznodzieją przebudzeniowym" w łonie Kościoła katolickiego - z ogromną skutecznością nawoływał do abstynencji. Był jednak przede wszystkim człowiekiem, który nad wszystko inne umiłował Słowo Boże.
36.00  Zobacz więcej
W Trójcy Jedyny – Stuart Olyott
Ciekawa książka omawiająca doktrynę Trójjedynego Boga z Biblijnej perspektywy. Ciekawy a przy tym prosty język, jakim posługuje się autor opisując niełatwe dla wielu niuanse tej doktryny czynią z niej ważną i budującą lekturę.
6.00  Dodaj do koszyka