Kazanie Piotra po uzdrowieniu chromego w świątyni

mp3

      2018_05_27_Kazanie_Piotra_po_uzdrowieniu_Marek_Handrysik - Krzysztof Gołębiowski