Kto wierzy w Syna ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

Kto wierzy w Syna ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.
Ewangelia Jana 3,36

Gdyby…

  • Gdybyśmy mogli zostać zbawieni z naszym naturalnym usposobieniem, Bóg nie powiedziałby: “Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał […] nie masz kto by czynił dobrze”(List do Rzymian 3,10-12).
  • Gdybyśmy mogli otrzymać zbawienie przez nasze własne dobre uczynki, Bóg nie powiedziałby: “Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (List do Efezjan 2,8-9).
  • Gdybyśmy mogli być zbawieni przez zachowywanie dziesięciu przykazań, Bóg nie powiedziałby: “Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek” (List do Rzymian 3,20).
  • Gdybyśmy mogli w jakiś sposób zapłacić za zbawienie, Bóg nie powiedziałby: “Okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy” (Psalm 49, 9).
  • Gdybyśmy mogli ulepszyć nasze zachowanie czy osobowość i przez to bylibyśmy zbawieni, Bóg nie powiedziałby: “Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute” (Jeremiasza 17,9).
  • Gdyby zbawienie w jakikolwiek sposób mogło od nas zależeć, odpowiedź Jezusa na pytanie uczniów: “Któż więc może być zbawiony?” nie brzmiałaby: “U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest możliwe” (Ewangelia Marka 10,27).

Słowo Boże ogłasza, że istnieje jedynie “sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących […] Są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie” (List do Rzymian 3, 22-24).