Mowa o krzyżu i objawienie przez Ducha – 1Kor 1-2

mp3

      2018_08_12_Mowa_o_Krzyzu_Tadeusz_Mrozek