Pamiątka wieczerzy Pańskiej – Efezjan 4,10

mp3

      Pamiątka wieczerzy Pańskiej - Krzysztof Gołębiowski