Pierwszy zbór Pański – Dzieje Apostolskie 2,41-47

mp3

      Pierwszy zbór - Marek Handrysik