Back to Książki

Inny Jezus, inny Duch, inna Ewangelia – Natan Chesed

20.00 

Autor podejmując się polemiki z niektórymi naukami Świadków Jehowy wykazał się dużą znajomością zarówno nauk, jak i sposobu myślenia Świadków Jehowy. Dzięki temu przedstawienie zdrowego nauczania biblijnego jest w moim odczuciu bardzo skuteczne.

Paweł Szewczyk
Chrześcijański Ośrodek Edukacyjny “Berea”, Filia w Krakowie

Wielu chrześcijan znajdzie w tej pracy pomoc do prowadzenia dialogu i zwiastowania ewangelii Świadkom Jehowy oraz tym, którzy opuścili ich organizację. Jestem przekonany, że książka ta może też pomóc Świadkom Jehowy, zwłaszcza tym, którzy nie boją się poddać rewizji swoich przekonań.

Krzysztof Gołębiowski
Chrześcijański Ośrodek Edukacyjny “Berea”, Świętochłowice

Autor w sposób przystępny, klarowny, a zarazem niezwykle wnikliwy i dogłębny omawia kwestie, z którymi zarówno poszukujący prawdy członek organizacji Świadków Jehowy, jak i mający okazję do rozmowy z członkami tej organizacji prawdziwie wierzący chrześcijanin, powinien się zapoznać. Jej lektura pozwala nie tylko ugruntować podstawy wiedzy na temat nauczania Biblii, ale także precyzyjnie rozdzielić pozorną prawdę od rzeczywistej nauki Pisma Świętego, rozpatrywanej w kontekście nauki przenikającej całą Księgę.

Dr. Anna Zamkowska
Katedra Pedagogiki i Psychologii
Politechnika Radomska
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Nauczycielski

Kategoria: