Back to Książki

Modlitwa – John Bunyan

15.00 

Bunyan był człowiekiem modlitwy, a to właśnie poprzez osobisty kontakt z Bogiem człowiek obdarzany jest duchową mocą, a jego służba staje się duchowo skuteczna. Książka „Modlitwa” stanowi sekret kuchni duchowej mocy autora.

Niezrównane alegorie Johna Bunyana i ich ponadczasowość wciąż wywołują pytania chrześcijan oraz badaczy historii tej niezwykłej osoby. Co niezwykłego było w tym człowieku, że w tak prosty i ponadczasowy sposób potrafił przekazać prawdy ewangelii w swoich dziełach? Jego „Dzieje Ludzkiej Duszy” i „Wędrówka Pielgrzyma” nic nie straciły na wartości i wciąż z potężną mocą przemawiają do serc i umysłów wierzących.

Spis treści

Od wydawcy
Wstęp historyczny
Nota biograficzna

Część pierwsza: MODLITWA W DUCHU
I Czym jest prawdziwa modlitwa?
II Co to znaczy modlić się duchem?
III Co to znaczy modlić się duchem i rozumem?
IV Odpowiedzi na pytania i wątpliwości
V Użycie i zastosowanie
VI Zakończenie
Część druga: TRON ŁASKI
I Bóg ma więcej niż jeden tron
II Pobożni ludzie potrafią odróżnić jeden tron od innego
1. Istnieje tron łask

 • Znaczenie pojęcia „łaska”
 • Co można wywnioskować z określenia „tron łaski”?
 • Czym jest tron łaski?
 • Gdzie znajduje się tron łaski?
 • Dlaczego prawo i tron miłosierdzia są tak blisko siebie?

2. W jaki sposób pobożni ludzie odróżniają tron łaski od innych tronów?
III Adresaci stwierdzenia „przystąpmy”

 • Prawidłowe przystępowanie do tronu łaski

IV Jak przystępować do tronu łaski?

 • Co to znaczy przystępować do tronu łaski z ufną odwagą?
 • Tylko pobożni znają tron łaski

V Motywacja przystępowania z ufną odwagą do tronu łaski
1. Ponieważ mamy tam tak wielkiego arcykapłana
a) Prawne kwalifikacje Jezusa Chrystusa do urzędu arcykapłana

 • Chrystus jako arcykapłan, jak i ofiara — w jaki sposób ją złożył?
 • Chrystus ofiarą dobrowolną i skuteczną
 • Chrystus jako ołtarz
 • W jaki sposób Chrystus pełni urząd arcykapłana?
 • Jak można poznać te tajemnice?

b) Naturalne kwalifikacje Jezusa Chrystusa do bycia naszym arcykapłanem

 • Szczególne naturalne kwalifikacje Chrystusa jako arcykapłana

2. Ponieważ mamy pewność, że zostaniemy wysłuchani

 • Święci będą niekiedy w potrzebie
 • Stałe zaopatrzenie łaski jest konieczne dla naszego dobrobytu
 • Czego powinno nas to uczyć?

VI Zakończenie

 • Sześć lekcji z tego tekstu
Kategoria: