Back to Książki

Ostateczne Słowo – O. Palmer Robertson

16.00 

Treść książki stanowi ekspozycja Osoby i dzieła naszego Pana, jako ostatecznej wypowiedzi Boga i pełni Jego objawienia wobec ludzkości. W świetle tej wypowiedzi Bożej autor dokonuje analizy daru proroctwa i daru języków, w oparciu o Biblię.

siążka dr Owena Palmera Robertsona „Ostateczne Słowo”, podobnie jak i wszystkie napisane przez tego autora jest Chrystocentryczna. Jej wierszem przewodnim, czy nawet mottem jest werset:

 

Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, (…) [Hbr 1,1-2]

Treść książki stanowi ekspozycja Osoby i dzieła naszego Pana, jako ostatecznej wypowiedzi Boga i pełni Jego objawienia wobec ludzkości. W świetle tej wypowiedzi Bożej autor dokonuje analizy daru proroctwa i daru języków, w kontekście biblijnych zapisów na te tematy.
Czego Stary i Nowy Testament uczą nas o naturze proroctwa i języków? Czy zachowania i zjawiska, które obserwuje się dzisiaj w kościołach i nazywa „proroctwem” czy „darem języków” zasługują na to miano? Jakie zasady odnośnie funkcjonowania wyżej wymienionych darów w Kościele znajdujemy w Biblii? Czy występują one w biblijnej formie we współczesnych wspólnotach? Co znaczy, że Chrystus jest „Ostatecznym Słowem”?
Na te i szereg innych pytań stara się odpowiedzieć Robertson, a odpowiedzi, jakich udziela, dają naprawdę wiele do myślenia – tym bardziej, że pochodzą bezpośrednio z rzetelnej i skrupulatnej egzegezy Pisma Świętego.
Książka przetłumaczona jest pięknym, niezwykle łatwym do zrozumienia językiem. W tekście zacytowane zostały wszystkie przywołane przez autora cytaty, co znakomicie ułatwia czytanie, uwalniając od konieczności równoległego otwierania kilku książek. Pod tekstem znajdują się obszerne przypisy wyjaśniające miejsca, co do których polski czytelnik może mieć pytania bądź wątpliwości.

Spis Treści
Nota wydawców
Nota Biograficzna
Rozdział 1 Proroctwo w dzisiejszych czasach?
1.1. Początki proroctwa w Starym Testamencie
1.2. Fragmenty Starego Testamentu, gdzie proroctwo zostało ustanowione
1.3. Starotestamentowe proroctwo o proroctwie
1.4. Świadectwo Piotra i Pawła odnośnie proroctwa
1.5. Podsumowanie
Rozdział 2 Dar języków w dzisiejszych czasach?
2.1. Nowy Testament świadczy o objawieniowym charakterze daru języków.
2.2. Języki, o których mowa w Nowym Testamencie, były językami obcymi.
2.3. Nowotestamentowy dar języków miał być używany publicznie.
2.4. Nowotestamentowy dar języków był znakiem czasów.
2.5. Podsumowanie
Rozdział 3 Nowe objawienie w dzisiejszych czasach?
3.1. Co znaczy, że objawienie ustało?
3.2. Jak objawienie ustawało?
3.3. Argumenty przeciwko idei ustającego objawienia
Rozdział 4 Najnowsza argumentacja zwolenników kontynuacji objawienia
4.1. Utrzymuje się, że objawienie nie ustało.
4.2. Utrzymuje się, że egzegeza Słowa Bożego potwierdza nową definicję proroctwa.
4.3. Konsekwencją przyjęcia tezy o nowym rodzaju proroctwa jest degradacja jego autorytetu.
4.4. Konsekwencją przyjęcia tezy o nowym rodzaju proroctwa jest ciągła niepewność.
4.5. Przyjęcie tezy o nowym rodzaju proroctwa może otworzyć drzwi dla podważenia nieomylności pozostałych
proroctw i objawień.
Rozdział 5 Konkluzja
Spis cytatów

Kategoria: