Konferencja Verna Petermana

wpis w: 2015, inni, Wykłady | 0

Wykładowca: Vern Peterman

Vern & Nancy 2005Vern we wczesnych latach dorastał w Peninsula Bible Church w Palo Alto, w stanie Kalifornia. Nawrócił się mając 4,5 roku. Dorastał częściowo na przedmieściach i częściowo na małej rodzinnej farmie. W 1970 roku, na studium biblijnym poznał Nancy Martin, którą poślubił w 1973 roku (mimo, że na początku nie przepadali za sobą). Vern i Nancy zawsze zajmowali się domowym studium biblijnym, (które często prowadził również Vern) z osobami dorosłymi i z grupami młodzieżowymi. Vern & Nancy with kids spouses & grandkids Aug 13 2012Wśród paru prób wyprawy na pole misyjne do Ameryki Łacińskiej, Vern pracował w większości, jako inżynier budownictwa publicznego, ale również, jako inżynier mechanik, marketingowiec, dyrektor finansowy, konstruktor i nauczyciel w szkole wyższej.

Vern i Nancy mają trójkę dorosłych dzieci i gromadkę wnucząt. Po czterech latach studiowania wieczorowego i dziennego w ramach programu Seminarium Tyndale w Teksasie (Doctor of Ministry), Vern jest od sierpnia 2001 roku jednym ze starszych w Holly Hills Bible Church w Denver, Kolorado.

Miejsce: Świętochłowice ul. Wyzwolenia 8

Termin: 16-20 października 2015

Program konferencji:

Piątek godz. 18:00 do 21:00

Rzeczywistość tożsamości wierzącego

Tożsamość jest zasadą nauczaną w Piśmie Świętym skierowaną w głównej mierze do wierzących w Ciele Chrystusa. Wszelkie fakty dotyczące tożsamości są nam znane poprzez objawienie – nie poprzez osobistą pamięć czy też wspomnienia ani też nie poprzez własne doświadczenia czy tez przeżycia.

Nasza wiara jest zatem objawiona przez duchowe fakty. Te fakty są absolutnie prawdziwe w stosunku do nas (nasza wieczna pozycja) i całkowicie praktyczne obecnie (nasz stan), aż do dnia gdy przejdziemy przez niebiańskie wrota. Podczas wykładów zostaną zaprezentowane następstwa oraz konsekwencje naszego stanu tożsamości w Chrystusie.

Sobota godz. 10:00 – 17:00 (z przerwami)

Starsi w zborze

W Piśmie Świętym Bóg wyraźnie pokazuje, że On przewidział, zaplanował lokalne ciało wierzących – lokalny kościół, zbór – jako jednostkę działającą ze starszymi w charakterze liderów, którzy mają funkcjonować jako przełożeni i pasterze.

Słowo Boże adresuje temat starszych w trzech kategoriach:

  • Cechy charakteru kwalifikującej się osoby
  • Posługiwanie
  • Wskazówki do wykonywania tej służby.

Temat będzie przedstawiony przez osobę, która od 14 lat jest starszym w zborze w Denver, także z relacjami praktycznego doświadczenia.

 

Sobota godz. 18:00 – 20:00

Pełnia związku małżeńskiego.

Gdy mamy dwóch chrześcijan w związku małżeńskim, czy to automatycznie oznacza, ze mamy chrześcijańskie małżeństwo? W trakcie nauczania przyjrzymy się kwestii co Bóg zamierzał, gdy stworzył mężczyznę i kobietę. Co miał na myśli?

W liście do Efezjan 5:22 kobiety są nawoływane do bycia poddanym, uległym mężom. Poprzez w międzyczasie tradycyjne tłumaczenie w wielu językach a także podzielenie Słowa Bożego na wiersze, rozdziały czy tez podrozdziały gubi się czasami przekaz zamierzany przez autorów. W tym przypadku omówimy powiązanie wiersza 5:22 z 5:18 i zauważymy, że przykazanie jest we wierszu 5:18 a wiersz 5:22 jest jednym z wyników zachowania tego przykazania.

Skąd mamy wiedzieć, jak związek między mężem a żoną ma przebiegać? Efez. 5:25 „Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;“ Mąż jest dla żony tym, czym Chrystus jest dla kościoła. Tak wiec stosunek Chrystusa do kościoła jest modelem dla związku miedzy mężem a żoną. Żadna inna cześć Biblii nie przedstawia tej prawdy jak ten wiersz.

Tak więc co biblijny związek między mężem a żoną komunikuje wszystkim wokół? To, co się dzieje jest tym, że mąż i żona w biblijnym małżeństwie urzeczywistniają prawdę każdemu odnośnie związku pomiędzy Chrystusem a kościołem. Poprzez Boży zamiar nasze małżeństwa maja mieć taki właśnie przekaz.

W trakcie tego wykładu będą też omawiane elementy, które są bardzo użyteczne w podejmowaniu decyzji, czy dana osoba jest właściwym partnerem na biblijne małżeństwo.

Niedziela godz. 15:00 – 19:00

Pełnia związku małżeńskiego cz. 2

Gdy mamy dwóch chrześcijan w związku małżeńskim, czy to automatycznie oznacza, ze mamy chrześcijańskie małżeństwo? W trakcie nauczania przyjrzymy się kwestii co Bóg zamierzał, gdy stworzył mężczyznę i kobietę. Co miał na myśli?

W liście do Efezjan 5:22 kobiety są nawoływane do bycia poddanym, uległym mężom. Poprzez w międzyczasie tradycyjne tłumaczenie w wielu językach a także podzielenie Słowa Bożego na wiersze, rozdziały czy tez podrozdziały gubi się czasami przekaz zamierzany przez autorów. W tym przypadku omówimy powiązanie wiersza 5:22 z 5:18 i zauważymy, że przykazanie jest we wierszu 5:18 a wiersz 5:22 jest jednym z wyników zachowania tego przykazania.

Skąd mamy wiedzieć, jak związek między mężem a żoną ma przebiegać? Efez. 5:25 „Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;“ Mąż jest dla żony tym, czym Chrystus jest dla kościoła. Tak wiec stosunek Chrystusa do kościoła jest modelem dla związku miedzy mężem a żoną. Żadna inna cześć Biblii nie przedstawia tej prawdy jak ten wiersz.

Tak więc co biblijny związek między mężem a żoną komunikuje wszystkim wokół? To, co się dzieje jest tym, że mąż i żona w biblijnym małżeństwie urzeczywistniają prawdę każdemu odnośnie związku pomiędzy Chrystusem a kościołem. Poprzez Boży zamiar nasze małżeństwa maja mieć taki właśnie przekaz.

W trakcie tego wykładu będą też omawiane elementy, które są bardzo użyteczne w podejmowaniu decyzji, czy dana osoba jest właściwym partnerem na biblijne małżeństwo.

Poniedziałek godz. 18:00 – 21:00

Rzeczywistość tożsamości wierzącego cz. 2

Tożsamość jest zasadą nauczaną w Piśmie Świętym skierowaną w głównej mierze do wierzących w Ciele Chrystusa. Wszelkie fakty dotyczące tożsamości są nam znane poprzez objawienie – nie poprzez osobistą pamięć czy też wspomnienia ani też nie poprzez własne doświadczenia czy tez przeżycia.

Nasza wiara jest zatem objawiona przez duchowe fakty. Te fakty są absolutnie prawdziwe w stosunku do nas (nasza wieczna pozycja) i całkowicie praktyczne obecnie (nasz stan), aż do dnia gdy przejdziemy przez niebiańskie wrota. Podczas wykładów zostaną zaprezentowane następstwa oraz konsekwencje naszego stanu tożsamości w Chrystusie.

Wtorek godz. 18:00 – 21:00

Doktrynalna jedność w Ciele Chrystusa

Miłość i prawda nie stoją w takiej sprzeczności, że musimy wybrać albo jedno albo drugie, lecz są one całkowicie w zgodzie. Kościół, poczynając od Starszych, powinien wyrażać zgodność oraz trzymać się kurczowo i bronić wiary oraz doktryny, która była spójnym nauczaniem apostołów, zawartym w Słowie Bożym.

W tym celu Starszy zboru powinien być pilnym we własnych dążeniach zmierzających do właściwego zrozumienia prawdy. Doktryna powinna być czymś, co jednoczy kościół, jak i też oddzielać kościół od błędu. Doktryna nie jest tylko przedsięwzięciem akademickim. Doktryna (1. Piotr 2:2) jest podstawowym środkiem, przy pomocy którego wzrastamy w łasce i poznaniu Jezusa Chrystusa (2. Piotr 3:18).

pdf Program konferencji w pliku PDF