Wszystkie w tym roku Kaznodzieja Serie Poprzednie lata

 

1Piotra 5,12-14 (30/6/2019)
1Piotra 5,8-11 (28/4/2019)
14 Nisan 2019 (19/4/2019)
1Piotra 5,5-7 (24/2/2019)
1Piotra 5,1-4 (20/1/2019)