Znaczenie imienia Boga JHWH cz. 2

 

 

Teksty ze słowem “pierworodny” pokazujące różne jego odcienie znaczeniowe:

 • Łuksza 2:7
 • Rzymian 8:29
 • Hebrajczyków 1:6
 • Hebrajczyków 12:23
 • Objawienie 1:5
 • Jeremiasza 31:9
 • Psalm 89:28
 • Wyjścia 4:22 – Powtóezonego Prawa 26:19

Alfa i Omega, Początek i koniec…

 • Iz 41:4;
 • Iz 44:6;
 • Iz 48:12
 • Objawienie 1:8; 21:6; – Ojciec
 • Objawienie 1:17,18; 2:8 – Syn
 • Objawienie 22:12,13 – Ojciec czy Syn?